I det følgende vil vi informere dig om indsamlingen, behandlingen og brugen af personoplysninger på www.debedstedatingsider.com. Disse regler om beskyttelse af personoplysninger gælder for webstedet og de tjenester, der udbydes via webstedet.

Spark Networks Services GmbH, der driver webstedet og andre websteder ejet af Spark Networks Services GmbH (“vi” eller “Spark”), har respekt for dine oplysninger og har udformet disse regler om beskyttelse af personoplysninger for at vise, hvordan vi er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, samt hvordan vi bruger de oplysninger, vi indsamler, til hvem vi videregiver dem, og hvordan vi beskytter dem. Vi opfordrer dig til at gennemlæse de disse regler om beskyttelse af personoplysninger omhyggeligt, når du bruger vores websteder eller tjenester.

Disse regler er opdateret pr. den: 25. maj 2018

2. De oplysninger, vi indsamler

Vi overvåger besøg på vores websted, primært for at vi kan sikre os, at det er let at navigere, identificere de områder, der er af særlig interesse for besøgende, og generelt forbedre webstedet og vores tjenester.
De oplysninger, vi indsamler i forbindelse med denne proces, kan ikke identificere dig som enkeltperson. Vi forsøger ikke at identificere enkeltpersoner, der besøger webstedet, medmindre de frivilligt afgiver deres kontaktoplysninger via en af kontaktfunktionerne på webstedet. I nogle tilfælde kan vores system identificere organisationer, der besøger vores websted, og vi kan bruge disse oplysninger til at håndtere vores forbindelser med disse organisationer – for eksempel i forbindelse med overvejelser om, hvordan vi kan udvikle de tjenester, vi tilbyder dem.
De tjenester, vi udbyder, er ikke rettet mod børn under 13 år. Vi indsamler ikke personoplysninger fra personer, vi er bekendt med er under 13 år. Hvis vi konstaterer, at vi har indsamlet oplysninger fra brugere under 13 år, vi vil træffe øjeblikkelige foranstaltninger til at slette deres oplysninger.
For at udføre denne tjeneste indsamler, behandler og anvender vi en række af dine personoplysninger. Vi træffer foranstaltninger for at sikre hemmeligholdelsen vores brugeres private oplysninger, f.eks. pseudonymisering og anonymisering.
Beskyttelse af dine personoplysninger er meget vigtig for os. Vi overholder de strenge bestemmelser i tysk og europæisk databeskyttelsesret.

2.1 Logfiler

Hvis du besøger vores websted, behøver og indsamler vi kun dine såkaldte logfiler.
Som standard gemmer vi følgende oplysninger, når du besøger vores websted:
• IP-adresse (Internet Protocol address) på den pågældende computer
• Det websted, hvorfra du besøger os (referrer)
• De websider, du besøger hos os
• Datoen for og varigheden af besøget
• Browsertype og browserindstillinger
• Operativsystem

Disse oplysninger vurderes alene af statistiske grunde for at optimere vores tilbud. Disse oplysninger bruges ikke til at identificere dig.
Dette websted indeholder links til vores forskellige websteder, som vi ejer og driver. Disse websteder har regler om beskyttelse af personoplysninger, der er forskellige fra dette websteds regler, og vi anbefaler, at du, før du afgiver personoplysninger, gennemgår de regler om beskyttelse af personoplysninger, der er knyttet til det websted, hvor du vil afgive dine oplysninger.

2.2 Cookies

Vi bruger dataopsamlingsværktøjer som f.eks. “cookies”. ”Cookies” er små filer på din harddisk, som hjælper os med at stille tilpassede tjenester til rådighed. Vi tilbyder også en række funktioner, som kun kan fås ved hjælp af en “cookie”. Cookies kan også hjælpe os med at tilvejebringe oplysninger, der svarer til dine interesser. Cookies bruges ikke til at køre programmer eller placere virus på din computer. Tværtimod er det vigtigste formål med cookies at give dig et skræddersyet tilbud og at gøre brugen af tjenesten så behagelig som muligt.
De fleste cookies er “sessions-cookies”, hvilket betyder at de automatisk slettes fra din harddisk ved afslutningen af en session. Cookies indeholder for eksempel oplysninger om dine tidligere besøg på den pågældende server eller oplysninger om, hvilke tilbud der tidligere er blevet set. De fleste browsere er som standard indstillet til at acceptere cookies. Men du kan indstille din browser til at afvise cookies eller til at bede om en forhåndsbekræftelse. Hvis du afviser cookies, kan dette dog betyde, at ikke alle vores tilbud vil fungere problemfrit.

2.3 Universal Google Analytics

Vi bruger Google Analytics (herunder funktionen Universal Analytics), der er en tjeneste til web-analyse, som levere af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”), men med tilføjelsen “_anonymize Ip ()”. Denne måde behandles kun data, som udelukker direkte reference til enkeltpersoner.
De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af webstedet, vil blive overført til en Google-server i USA og blive gemt dér. Google bruger disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktiviteter til brug for webstedsoperatører og andre med websteds- og internetrelaterede tjenester. Rapporter udarbejdet af Google indeholder demografiske data og data om interesser, der er baseret på din interaktion med reklamer eller dine besøg på websteder bag reklamer. Google kan også overføre disse oplysninger til tredjepart, medmindre dette er et lovkrav, eller hvor de pågældende tredjeparter behandler oplysningerne på Googles vegne. Google vil ikke forbinde din IP adresse med andre data, som Google ligger inde med. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Vi gør imidlertid opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke vil kunne bruge alle funktionerne på webstedet.
Du kan gøre indsigelse mod indsamlingen og analysen af din brug af tjenesten Google Analytics Universal. Du kan bruge browser add-on’en for at slå Google Analytics Universal fra.
Yderligere oplysninger om brugsbetingelserne og reglerne om beskyttelse af personoplysninger kan findes på:
www.google.com/analytics/terms/gb.html

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

2.4 Brug af Googles DoubleClick

Vi bruger Googles remarketing-teknologi (Google DoubleClick). Ved hjælp af denne teknologi rettes der igen henvendelse til brugere, der allerede har besøgt dette websted og har vist interesse for tjenesten, på de sider, som ejes af Googles partnernetværk. Disse reklamer er forskellige fra dem, der er rettet imod brugere, som ikke har vist interesse for tjenesterne. Denne annonce-overlay finder sted ved hjælp af cookies, som er små tekstfiler, der gemmes på brugerens computer. Ved hjælp af tekstfiler kan din brugeradfærd analyseres, når du besøger webstedet. Denne analyse kan bruges til målrettede produktanbefalinger og interessebaseret annoncering.

Hvis du foretrækker ikke at modtage interessebaseret annoncering, kan du slå Googles brug af cookies til disse formål fra ved at indstillingerne for deaktivering på:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/ eller installere det plugin, der fås dér.

Som alternativ til browser-plug-in eller i browsere på mobile enheder kan du deaktivere knappen “Personlige reklamer” i indstillinger i Google-reklamer: https://www.google.com/settings/ads

3. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder vedrørende dine oplysninger, som du på et hvilket som helst tidspunkt kan bruge i skriftlig form.

3.1 Samtykke

Hvis vi bruger data til et formål, som ifølge lovens regler kræver dit samtykke, vil vi altid bede om din udtrykkelige indforståelse og registrere dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket og/eller gøre indsigelse mod fremtidig brug af dine oplysninger. For at tilbagekalde samtykket eller gøre indsigelse er det tilstrækkeligt at sende os en e-mail til info@weeklydatinginsider.com.

3.2 Individuelle rettigheder

Retten til at blive informeret

Retten til information omfatter Sparks forpligtelse til “fair information om behandling”, typisk via en meddelelse om beskyttelse af personoplysninger. Den understreger behovet for gennemsigtighed i forhold til, hvordan vi anvender dine personoplysninger.

Retten til indsigt

Retten til indsigt giver dig ret til at anmode Spark om informationer om dine personoplysninger. Du har ret til at anmode om at: a) få oplysning om, hvorvidt dine personoplysninger behandles, b) hvis det er tilfælde, kan du kræve at få indsigt i oplysningerne og få en kopi samt c) anmode om at få supplerende oplysninger om behandlingen.

Retten til berigtigelse

Den giver dig ret til at kræve, at Spark berigtiger urigtige oplysninger blandt dine personoplysninger. Hvis de oplysninger, Spark er i besiddelse af, ikke er ajourførte eller ufuldstændige, kan du kræve at måtte supplere oplysningerne.

Retten til sletning/retten til at blive glemt

Retten til sletning giver dig mulighed for at kræve, at Spark fjerner eller sletter dine personoplysninger fra Sparks system, så oplysningerne ikke kan findes af tredjepart.

Retten til at begrænse behandling

Retten til begrænsning af behandling giver dig mulighed for at kræve, at spark stopper med at behandle dine personoplysninger, men Spark vil stadig kunne lagre data

Retten til dataportabilitet

Retten til dataportabilitet giver dig ret til at forlange, at Spark giver dig oplysningerne i en struktureret og maskinlæsbar form, således at de, hvis du kræver det, kan overføres til en anden dataansvarlig uden hindringer.

Retten til at gøre indsigelse

Retten til at gøre indsigelse giver dig mulighed for at hindre Spark i videre behandling af dine personoplysninger, hvis der ikke er legitime grunde til at behandle oplysningerne.

Rettigheder vedrørende automatiske afgørelser og profilering.

Du har ret til at nægte at blive genstand for automatisk behandling af data, hvis beslutningerne har retsvirkninger, eller hvis de i væsentlig grad vil påvirke dig.

Retten til at tilbagekalde samtykke til enhver tid

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Vi vil gøre det let at tilbagekalde samtykke.

Retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Hvis vi ikke svarer på din forespørgsel inden for en måned, har du ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden og benytte et retsmiddel.

3.3 Lovlig behandling

Spark behandler dine oplysninger på grundlag af artikel 6, litra a) og 6, litra f), hvori det hedder:

a) Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.

f) Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.

Hvis vi bruger personoplysninger til et formål, som ifølge lovens regler kræver dit samtykke, vil vi altid bede om din udtrykkelige indforståelse og registrere dit samtykke.

5. Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte os på

Berlin, maj 2018